Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2013

zielony333
17:52
8910 7b0d
Reposted fromMiziou Miziou viajeannes jeannes
zielony333
17:49
wtedy to nie byłoby ryzyko...
zielony333
17:48
3457 bf2d 500
zaryzykowałabym....
Reposted fromdziewcze dziewcze viajeannes jeannes
zielony333
17:48
7965 f8b8
Katzenpfötchen
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viajeannes jeannes
zielony333
17:48
3984 84ee
A brand new toy for ladies
Reposted fromgiffer giffer viajeannes jeannes
zielony333
17:48
Reposted frommeem meem viajeannes jeannes
zielony333
17:46
Moja najukochańsza książka. Mój ulubiony pisarz. Ciekawe czy o tym pamiętałaś...

zielony333
17:46
  Inteligentny człowiek, będąc w obcym mieszkaniu, powinien najpierw obejrzeć książki, a potem dopiero resztę.
— Siergiej Łukjanienko - Patrol zmroku
Reposted fromIriss Iriss viajeannes jeannes
zielony333
17:46
0011 ca06
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viajeannes jeannes
zielony333
17:44
8051 8e64
Reposted fromperseweracje perseweracje viajeannes jeannes
zielony333
17:43
Chciałabym mieć takie zdjęcia...
Reposted fromjeannes jeannes
zielony333
17:42

burczy mi w serduszku .


— jestem głodna Ciebie.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viajeannes jeannes
zielony333
17:42
Reposted fromSilentPit SilentPit viajeannes jeannes
zielony333
17:42
5760 5307
Reposted fromthomerth thomerth viajeannes jeannes
zielony333
17:41
Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.
— so true
Reposted fromriseme riseme viajeannes jeannes
zielony333
17:41
Reposted fromkropki kropki viajeannes jeannes
zielony333
17:40
3335 59d8
Reposted fromperseweracje perseweracje viajeannes jeannes
zielony333
17:38
i czemu zima musi być taką suką?
Reposted fromxfrd xfrd viajeannes jeannes
zielony333
17:38
3602 99d1
Reposted fromfoxeey foxeey viajeannes jeannes
zielony333
17:37
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl